ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก การลบเศษส่วน (อนุมัติผล คศ.3 แล้ว)
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี สอนมี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2556,15:24  อ่าน 1267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI ) เรื่องสารกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อนุมัติผล คศ.3 แล้ว)
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรินทร์ สอนมี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2556,16:09  อ่าน 3856 ครั้ง
รายละเอียด..