ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้นป.1-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดวงกมล แสงทอง
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2557,08:33   อ่าน 929 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)ระดับชั้นป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญวรัตม์ ทองสัมฤทธิ์
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2557,08:30   อ่าน 815 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)ระดับชั้นป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณธร ราชไรกิจ
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2557,08:25   อ่าน 745 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายทศพร แสงแก้ว
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2557,08:21   อ่าน 844 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้นป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชุติมาพร สมเพ็ชร์
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2557,08:11   อ่าน 812 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ สพป.
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวศินี กังวาล
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,03:23   อ่าน 739 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ สพป.
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวญชิดา เดชะ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,03:20   อ่าน 868 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ สพป.
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชรินรัตน์ รอดเจริญ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,03:18   อ่าน 634 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ระดับ สพป.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูสิทธิ์ อภิโมทย์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,03:14   อ่าน 636 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ระดับ สพป.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพีระพัทธ์ เจริญ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,03:12   อ่าน 609 ครั้ง