ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบปลายปี
แบบทดสอบปลายปีคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.38 KB
แบบทดสอบปลายปีวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.41 KB
แบบทดสอบปลายปีวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.92 KB
แบบทดสอบปลายปีคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.05 KB
แบบทดสอบปลายปีคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.1 KB
แบบทดสอบปลายปีคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.67 KB