ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป.6
แบบทดสอบ O-NET ป.6 ปี2556
o-net วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
แบบทดสอบ O-NET ป.6 ปี2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
แบบทดสอบ O-NET ป.6 ปี2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.76 MB
แบบทดสอบ O-NET ป.6 ปี2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.65 MB
แบบทดสอบ O-NET ป.6 ปี2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.29 MB
แบบทดสอบ PRE O-NET ป.6 ปี2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
แบบทดสอบ PRE O-NET ป.6 ปี2558 (เฉลย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.31 KB
แบบทดสอบ PRE O-NET ป.6 ปี2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แบบทดสอบ PRE O-NET ป.6 ปี2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB