ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ O-NET ป.6
แบบทดสอบ O-NET ป.6
o-net วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
แบบทดสอบ O-NET ป.6
o-net ภาษาไทย ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.91 KB
แบบทดสอบ O-NET ป.6
o-net สังคมศึกษา ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.01 KB
แบบทดสอบ O-NET ป.6
o-net ภาษาอังกฤษ ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.8 MB
แบบทดสอบ O-NET ป.6
o-net การงานฯ ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250 KB